Voorzorgsmaatregelen

Rekening houdend met het milieu en de daarbij geldende regels, zorgen wij ervoor dat alle vervuiling die vrijkomt tijdens de werkzaamheden, op een verantwoorde manier wordt verzameld en nimmer in het oppervlaktewater wordt geloosd. Met onze speciale vacuumhose wordt alles opgevangen en meegenomen. Na behandeling wordt dit in zijn geheel binnen 20 dagen afgebroken tot koolstof en water. Uiteraard kan het gebeuren dat er gebruikte vloeistoffen op plaatsen komen waar dit niet direct op te vangen is, maar deze vloeistoffen worden direct door ons geneutraliseerd. Dit resulteert direct in een volledig biologische afbreking van de producten.

Veiligheid

Veiligheid van werkomgeving en werkmaterialen vraagt de hoogste prioriteit.

Al onze klim en veiligheidsmaterialen worden jaarlijks gekeurd. De persoonlijke beschermingsmiddelen zijn van de hoogste kwaliteit en zonder deze middelen wordt er niet gewerkt. Deze materialen worden altijd voor aanvang van werkzaamheden door een leidinggevende gecheckt.

Onze garanties

SOFTWASHCLEANING.NL werkt alleen met gecertificeerde werknemers.

SOFTWASHCLEANING.NL is geheel verzekerd tegen bedrijfsschade.

SOFTWASHCLEANING.NL geeft op daken een vijfjarige garantie.

SOFTWASHCLEANING.NL vervangt alle beschadigde planten kosteloos welke door toedoen van onze werkzaamheden zou kunnen zijn ontstaan.