beleef de nieuwste
reinigingsmethode
Bekijk de demo

Milieu en Veiligheid

Onze inzet op het gebied van milieu
Softwashcleaning.nl is een groen bedrijf.
Wij houden rekening met het milieu en we vinden onze voorbeeldrol en service belangrijk.
Wij hanteren protocollen en kwaliteitsnormen en beseffen volkomen dat we verantwoordelijk
moeten omgaan met de middelen waar we mee werken.
U als klant rekent erop dat we uw eigendommen met respect behandelen en datzelfde respect
hebben we voor het land en het water welke aan uw eigendommen grenst.
Biologisch afbreekbaar
Alle reinigingsproducten van Softwash Systems zijn biologisch afbreekbaar.
Dit houdt in dat ze afbreken in koolstof en water binnen 20 dagen nadat ze zijn vrij gekomen in het milieu.
Ons doel is namelijk om alleen een schoon en ontsmet oppervlak achter te laten.
Niet gevaarlijk
Alle reinigingsproducten van Softwash Systems zijn bij juist gebruik ongevaarlijk.
Onze chauffeurs hebben geen speciale vergunningen nodig en voor onze producten gelden geen speciale gebruiks- en opslagmaatregelen.
Op water gebaseerd
Water is een van de puurste stoffen op aarde. Het is een basisingrediënt van de reinigingsproducten 
van Softwash Systems. Onze middelen bevatten geen schadelijke oplosmiddelen of fosfaten welke de
ecologie van ons milieu bedreigen.
Weinig VOS
Vluchtige organische stoffen (VOS) zijn deeltjes in de lucht welke gevaarlijke samenstellingen bevatten
en een bedreiging vormen voor de volksgezondheid. Het reinigingsproces en de chemicaliën van Softwash Systems voldoen aan alle Europese en internationale richtlijnen.
Er komen weinig- tot geen schadelijke vluchtige organische  stoffen vrij.
Geen fossiele brandstoffen
Softwash Systems doet er alles aan om zo min mogelijk energie te gebruiken welke wordt opgewekt met fossiele brandstoffen.